DỰ ÁN MỚI

Đang Xây Dựng
Đang Xây Dựng
Giá: 5 -7Tỷ
 • Số căn hộ: 1000
 • Mật độ xây dựng: 27%
Đang Xây Dựng
Giá: 2 - 3 Tỷ
 • Số căn hộ: 485
 • Mật độ xây dựng: Đang thi công
Đang Xây Dựng
Giá: 5 Tỷ
 • Số căn hộ: 703
 • Mật độ xây dựng: Đang Xây Dựng
Đang Xây Dựng
Giá: 3 - 5 Tỷ
 • Số căn hộ: 594
 • Mật độ xây dựng: 50%
Đang Xây Dựng
Giá: 3 - 5 Tỷ
 • Số căn hộ: 680
 • Mật độ xây dựng: 50%
Đang Xây Dựng
Giá: 3 - 5 Tỷ
 • Số căn hộ: 60
 • Mật độ xây dựng: 50%
Đang Xây Dựng
Giá: 3 - 5 Tỷ
 • Số căn hộ: 60
 • Mật độ xây dựng: 50%

CĂN HỘ

Đang Xây Dựng
Đang Xây Dựng
Giá: 5 -7Tỷ
 • Số căn hộ: 1000
 • Mật độ xây dựng: 27%
Đang Xây Dựng
Giá: 2 - 3 Tỷ
 • Số căn hộ: 485
 • Mật độ xây dựng: Đang thi công
Đang Xây Dựng
Giá: 5 Tỷ
 • Số căn hộ: 703
 • Mật độ xây dựng: Đang Xây Dựng
Đang Xây Dựng
Giá: 3 - 5 Tỷ
 • Số căn hộ: 594
 • Mật độ xây dựng: 50%
Đang Xây Dựng
Giá: 3 - 5 Tỷ
 • Số căn hộ: 680
 • Mật độ xây dựng: 50%
Đang Xây Dựng
Giá: 3 - 5 Tỷ
 • Số căn hộ: 60
 • Mật độ xây dựng: 50%
Đang Xây Dựng
Giá: 3 - 5 Tỷ
 • Số căn hộ: 60
 • Mật độ xây dựng: 50%

TIN TỨC